Od 11 marca do 2 kwietnia trwa nabór kandydatów do Mysłowickiej Rady Seniorów. Zbliżają się wybory do Mysłowickiej Rady Seniorów II kadencji. Wybory do Rady odbędą się 24 kwietnia.

Mysłowicka Rada Seniorów została powołana w styczniu 2015 roku. Liczy 23 członków i ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet lub wynagrodzenia.

Kandydatem do rady może być każdy pełnoletni mysłowiczanin,

który wypełnił i złożył w Urzędzie Miasta Mysłowice (pokój 306 lub kancelaria ogólna) odpowiedni formularz zgłoszeniowy w terminie naboru kandydatów. W formularzu należy zamieścić m.in. opis sylwetki kandydata z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego, w szczególności działalności na rzecz seniorów.

Po zakończeniu naboru, spośród zgłoszonych kandydatów mieszkańcy wybiorą członków Rady. Termin wyborów został wyznaczony na 24 kwietnia br. od godziny 9.00 do 15.30 w Urzędzie Miasta Mysłowice.