Mieszkanie do remontu – to wyjście dla osób, które mają za wysokie dochody, aby otrzymać mieszkanie komunalne, ale zarabiają zbyt mało, by kupić własne M. W tym miesiącu na liście mieszkań przeznaczonych do remontu jest ponad 20 pozycji.

Warunkiem otrzymania przydziału na mieszkanie z listy jest zobowiązanie do przeprowadzenia w nim remontu na własny koszt. Osoba zainteresowana musi wykazać dochody, które gwarantujących wykonanie prac. Dochód to nie jedyne kryterium oceny wniosku o przydział. Brana jest także pod uwagę np. sytuacja życiowa. Większe szanse na trzypokojowe lokum będzie miała rodzina z dziećmi, niż osoba samotna.

Wykaz mieszkań wraz z opisem zakresu prac do wykonania jest publikowany 10. dnia miesiąca. W maju jest on dość obszerny, bo liczy 21 pozycji, zwykle jest to kilka adresów. Mieszkania są zlokalizowane w różnych dzielnicach i mają różny standard. Pełna lista jest dostępna na stronie
http://www.myslowice.pl/page/1117,komunikaty-i-ogloszenia.html?id=2967

Mieszkaniec zainteresowany danym lokalem może go najpierw zobaczyć – w tej sprawie należy się zgłosić do administracji MZGK. Następnie do 20. dnia miesiąca trzeba złożyć wniosek, który zostanie rozpatrzony przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, zwykle pod koniec miesiąca.

Na czas wykonywania remontu najemca jest zwolniony z opłat za czynsz.