Jeszcze do wczoraj, do końca dnia można było zgłosić się do dyskusji nad Raportem o stanie miasta, który jest jednym z najważniejszych punktów dzisiejszej sesji Rady Miasta Mysłowice.

By zabrać głos, należało złożyć wniosek w tej sprawie i przedłożyć 50 podpisów mieszkańców miasta. Stosowny wzór wniosku opracowany przez kancelarię rady miasta znajdował się na stronie urzędu miasta. Informacja o wymaganej procedurze znalazła się też w mediach społecznościowych. Mimo tego urzędnicy kancelarii nie odnotowali chętnych do skorzystania z okazji do zaprezentowania swojego zdania na temat stanu miasta, w którym żyją.

Raport o stanie miasta i głosowanie w związku z nim nad wotum zaufania dla urzędującego prezydenta wyznaczono na początek sesji tuż po jej otwarciu i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji.