Głównym tematem dzisiejszych obrad rady miasta będzie restrukturyzacja zadłużenia Mysłowic. Radni zajmą się także innymi ważnymi dla miasta sprawami, jak stawki za odbiór śmieci, przejęcie nieruchomości po kopalni „Mysłowice”, czy Mysłowicki Budżet Obywatelski.

Na początku radni będą dyskutować o finansach miasta – zaciągniętych pożyczkach, kredytach i obligacjach. Później pod głosowanie poddany zostanie regulamin Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz uchwały w sprawie opłaty za odbiór odpadów komunalnych i zwolnienia z tej opłaty. Kolejny punkt obrad dotyczy wyrażania zgody przez radę miasta na przejęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości po kopalni „Mysłowice”, które obejmują m.in. działkę z budynkiem dawnej dyrekcji. Radni będą także głosować uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ulicy Fabrycznej, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Gabrieli Zapolskiej oraz zmiany w budżecie miasta.

Sesja rozpocznie się o godz. 15.00. Obrady można śledzić na żywo na stronie https://tiny.pl/txz9p