Rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko sekretarza miasta Mysłowice. Został nim Jarosław Ligas.

Podczas testu merytorycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się odpowiednim przygotowaniem do wykonywania obowiązków na stanowisku sekretarza miasta oraz uzyskał najwyższą ilość punktów – informuje urząd miasta. Ligas zgłosił się do drugiego konkursu ogłoszonego przez prezydenta Mysłowic, w pierwszym konkursie komisja nie wybrała żadnej z ubiegających się o tę posadę osób.

Jarosław Ligas mieszka w Jastrzębiu-Zdroju, w wyborach samorządowych w 2018 roku kandydował na stanowisko prezydenta tego miasta z ramienia SLD, od 2015 roku był zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Nowy sekretarz Mysłowic jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego, gdzie z tytułem magistra ukończył kierunek – politologie. Jarosław Ligas jest także absolwentem studiów podyplomowych w zakresie Prawa i Administracji w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach.

Do zadań sekretarza miasta należy m.in. koordynowanie i nadzorowanie organizacji pracy urzędu, koordynowanie prac związanych z odpowiedziami na interpelacje i zapytania radnych oraz na wnioski z posiedzeń komisji rady miasta i sesji rady miasta kierowanych do prezydenta, rozpatrywanie skarg i wniosków skierowanych do prezydenta, nadzorowanie gospodarowania majątkiem miasta użytkowanym przez urząd i nadzorowanie administracyjno-gospodarcze obsługi urzędu.

Sekretarzowi miasta podlegają w urzędzie takie komórki w urzędzie jak Archiwista Zakładowy, Kancelaria Rady Miasta, Wydział Informatyki, Wydział Organizacyjny i Wydział Zamówień Publicznych.