Młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym odwiedziła mysłowicki areszt. Wizyta młodych ludzi pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach odbyła się w ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez obydwie placówki.

Młodzież obejrzała film profilaktyczny i wysłuchała prelekcji psychologa oraz instruktora działu ochrony. Odwiedzający areszt mogli się także przekonać jak wygląda cela mieszkalna, pola spacerowe i świetlica dla skazanych. Rzeczywistość za kratami zrobiła wrażenie na młodych ludziach.

– Mysłowicki areszt od wielu lat współpracuje z MOPS Mysłowice w kierunku bezpieczeństwa i wspólnego dobra lokalnej społeczności. Poza oddziaływaniami profilaktycznymi skierowanymi do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – areszt realizuje w porozumieniu z MOPS program dla sprawców przemocy w rodzinie i działania z zakresu pomocy w readaptacji społecznej osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych – wyjaśnia Izabela Chechelska, rzecznik prasowy aresztu.

AŚ Mysłowice/żet, foto: Izabela Chechelska