Dzieci poddane obowiązkowym szczepieniom będą miały przyznawane podczas rekrutacji do miejskiego żłobka dodatkowe punty – taką zmianę do statutu mysłowickiego żłobka chcą wprowadzić radni.

Uchwała w tej sprawie przygotowana z inicjatywy radnej Marty Górnej ma być głosowana podczas wrześniowej sesji. Zaproponowana przez radną zmiana w statucie żłobka ma dotyczyć premii punktowej podczas rekrutacji dla dzieci szczepionych zgodnie z kalendarzem szczepień, oraz tych, których kalendarz jest modyfikowany z przyczyn medycznych. Projekt został już jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Mysłowice.

– Nieszczepione z przyczyn pozamedycznych dzieci stanowią ogromne ryzyko dla tych, które nie mogą zostać poddane profilaktyce z przyczyn medycznych. W gestii samorządu jest zapobieganie wzrostowi zachorowalności na choroby wynikające z unikania obowiązku szczepień, która staje się realnym ryzykiem – uzasadnia radna Marta Górny. Według danych sanepidu, w Mysłowicach z roku na rok coraz więcej rodziców uchyla się od obowiązku szczepień. W roku 2015 niezaszczepionych z tego powodu dzieci w naszym mieście było 20, w 2016 – 34, w 2017 – 53, a w 2018 68.

Rada miasta po raz drugi zajmie się tematem szczepień dzieci przyjmowanych do żłobka. W lutym tego roku radni jednogłośnie zdecydowali, że jednym z warunków przyjęcia ma być złożenie oświadczenia potwierdzonego przez lekarza pediatrę, iż dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom. Nadzór prawny wojewody śląskiego uznał jednak, że uchwała jest niezgodna z prawem stwierdzając m.in., iż taka regulacja godzi w zasadę równości wobec prawa oraz zakazu dyskryminacji. Zdaniem organu nadzoru ustalenie takiego warunku przyjęcia dziecka do żłobka dyskryminuje dzieci niepoddane szczepieniom ochronnym.

Sesja rady miasta odbędzie się 26 września.