Mysłowiczanin Radosław Domżoł, student V roku architektury na Politechnice Karkowskiej wraz ze swoim kolegą z tej samej uczelni zdobył I miejsce w prestiżowym konkursie „Renault Easy City. Design the future”.

Celem konkursu jest poszukiwanie nowych pomysłów na poruszanie się w przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem idei mobilności zrównoważonej, elektromobilności i integracji transportu dzięki wsparciu rozwiązań cyfrowych. Także biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed rozwojem miast związanych m.in. ze zdrowiem publicznym, zmianami klimatycznymi czy dostępnością dla osób niesamodzielnych.

W roku 2019 tematem przewodnim konkursu było zagadnienie uzupełnienia transportu publicznego o system przewozu małych grup na żądanie. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu miejsca przesiadkowego z/do transportu publicznego, roweru lub innego środka transportu osobistego do/z ekologicznego pojazdu wieloosobowego Renault EZ-GO.

5 czerwca w Warszawie odbył się wielki finał konkursu. Kapituła konkursowa przyznała I miejsce Jakubowi Jedynakowi i Radosławowi Domżołowi, którzy zaprojektowali sieć centrów przesiadkowych wykorzystujących pojazd Renault EZ-GO do transportu ostatniej mili. Projekt studentów Politechniki Krakowskiej zakłada stworzenie sieci centrów przesiadkowych rozmieszczonych w odpowiednich odległościach w oparciu o gęstość zaludnienia. Transport „ostatniej mili” miałby się odbywać z wykorzystaniem autonomicznych, współdzielonych pojazdów Renault EZ-GO, a komunikacja między centrami przesiadkowymi – za pośrednictwem tradycyjnego transportu zbiorowego. Pojazdy zostały umieszczone na różnych poziomach, żeby wyeliminować przecinanie się dróg środków transportu wewnątrz obiektu. Jednocześnie spadek terenu został dobrany w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz dostępność dla osób starszych czy z niepełnosprawnością. Centrum przesiadkowe posiada również dodatkowe funkcje – sklep, kawiarnię, miejsce integracji, przechowalnię bagażu i warsztat rowerowy. Na dostępnym dla użytkowników zadaszeniu obiektu znalazły się obiekty sportowe i zieleń rekreacyjna.

– Wartością tego projektu jest to, że traktuje miasto jako krajobraz. Przestrzeń parkingowa i miejsce przechowywania samochodów współdzielonych zostało powiązane z formą terenową i dzięki temu tak ją ukształtowano, że nie ma tam schodów i trudnych do pokonania przez pieszych różnic terenu. Wszystko jest organicznie ze sobą połączone. Choć duży rozmach, jeśli chodzi o wykorzystanie przestrzeni, może się wydawać trochę naiwny, to jednak tak sobie wyobrażam miasto przyszłości. Piesi, współdzielone pojazdy i transport publiczny są traktowani jako równorzędni uczestnicy miejskiej wspólnoty – mówi Małgorzata Kuciewicz, jurorka konkursu.

Ten projekt zyskał największe uznanie jury, które przyznało autorom główną nagrodę – 20 tys. zł.

Radosław Domżoł pochodzi z Mysłowic. Jest absolwentem III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach oraz studiów I stopnia kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Uczestniczył w wymianie studenckiej z Uniwersytetem Technologii i Ekonomii (BME) w Budapeszcie. Obecnie jest studentem II stopnia kierunku architektura na Politechnice Krakowskiej oraz pracownikiem krakowskiego biura Mokaa Architekci.

Źródło: www.renaulteasycity.pl/oprac. aa, foto: www.renaulteasycity.pl