W czwartek, 27 czerwca odbędzie się jedna z ważniejszych sesji rady miasta. Radni zdecydują, czy udzielić prezydentowi Mysłowic wotum zaufania i absolutorium.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi wotum zaufania będzie poprzedzone debatą nad raportem o stanie miasta. Od tej kadencji prezydent jest zobowiązany przedstawić taki raport radzie miasta w terminie do 31 maja. Dokument jest podsumowaniem działalności prezydenta w roku poprzednim, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Następnie rada miasta wystawi prezydentowi cenzurkę z wykonania budżetu miasta za ubiegły rok poprzez głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium.

W porządku obrad jest też m.in. projekt uchwały skracający godziny funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, wyrażenia zgody na sprzedaż miejskiego terenu przy ul. Fabrycznej i zmian w budżecie miasta.

Obrady rozpoczną się o godz. 15.00. Transmisję można oglądać na stronie internetowej https://tiny.pl/txz9p.