Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach oraz Urząd Miasta Mysłowice zapraszają na spotkanie poświęcone możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (ul. Powstańców 1) w godz. od 10.00 do 13.00. Osoby zainteresowane udziałem powinny do 10 kwietnia do godz. 13.00 wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://rpo.slaskie.pl/register/form/296. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.