Co roku w oktawie wielkanocnej księża pracujący w jednym dekanacie spotykają się na tzw. konwencie. W tym roku 27 kwietnia spotkanie kapłanów z Mysłowic miało miejsce w kościele Mariackim, w parafii Świętego Krzyża.

Jest to spotkanie, które swoim charakterem nawiązuje do zgromadzenia apostołów radujących się w Wieczerniku spotkaniem ze Zmartwychwstałym. Konwenty odbywają się co roku poszczególnych parafiach naszego dekanatu.

Uroczystą mszę sprawowali kapłani dekanatu pod przewodnictwem dziekana, ks. Rafała Ryszki, wicedziekana ks. Andrzeja Hnidy i proboszcza tej parafii ks. Piotra Płonki. Co roku w tej mszy konwentu starają się uczestniczyć niemal wszyscy kapłani dekanatu mysłowickiego oraz wierni danej parafii i parafii dekanatu.

Po mszy świeccy przedstawiciele poszczególnych parafii odebrali z rąk ks. dziekana poświęcone oleje na cały rok liturgiczny.

(SA)