O 100 procent wzrosła w Mysłowicach liczba mieszkańców, którzy osiągnęli roczny dochód w wysokości co najmniej 1 mln zł. W 2018 roku takie dochody w mieście zdeklarowało ponad 50 osób.

Dane zostały przygotowane na podstawie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu składanych przez podatników. Wynika z nich, że w 2017 roku w Mysłowicach 26 osób osiągnęło dochód w wysokości co najmniej 1 mln zł, a już w 2018 roku takich osób było 53. Zwyżkowy trend jest zauważalny nie tylko w Mysłowicach, ale również w całym województwie śląskim, gdzie liczba milionerów wzrosła w stosunku do 2017 roku o ponad pół tysiąca. Za 2018 r. ponad 3200 osób wykazało podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1.484.691.383 zł.

Najwięcej milionerów zamieszkuje okolice Bielska-Białej, Częstochowy oraz Katowic. Regiony, w których ludzie bogacą się najszybciej to okolice Gliwic, Rybnika oraz Tarnowskich Gór.

Śląscy milionerzy to w większości przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym (90 proc. z łączną kwotą podatku należnego 1.260.964.198 zł) oraz dokonujący swojego rozliczenia na zasadach ogólnych (2 proc.). W grupie osób osiągających dochody powyżej miliona złotych znaleźli się również podatnicy uzyskujący dochody z obrotu papierami wartościowymi (3 proc).

Coraz częściej milionerami są osoby otrzymujące należności ze stosunku pracy oraz działalności wykonywanej osobiście, czyli z tytułu umowy o dzieło i zlecenia. W roku 2018 takie dochody wykazało 138 osób, co stanowi 4 proc. śląskich milionerów.

Inf. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach/oprac. aa