Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach wraz z Muzeum Miasta Mysłowice oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach zaprasza na uroczystość upamiętniającą powstańców śląskich z Mysłowic, która odbędzie się 12 czerwca 2019 r. w Mysłowicach.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 3. Słowo wstępne wygłosi Jan Kwaśniewicz z OBUWiM w Katowicach, a następnie odbędzie się projekcja filmu „Mysłowice 1919”, przygotowanego przez Muzeum Miasta Mysłowice. Pierwszą część uroczystości zakończy występ artystyczny przygotowany przez uczniów II LO im. Powstańców Śląskich.

Druga część uroczystości rozpocznie się przejściem na cmentarz parafialny przy ul. Mikołowskiej, gdzie przy pomniku ku czci powstańców śląskich głos zabierze Wojciech Kubowicz – kustosz Muzeum Historii Mysłowic. Po jego wystąpieniu poświęcenia nagrobków dokona ks. prob. Krzysztof Kasza. Na zakończenie uczestnicy złożą kwiaty i zapalą znicze.

Remonty grobów i upamiętnień związanych z powstaniami śląskimi są realizowane przez katowickie Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa, które w ramach swoich zadań w latach 2019-2022, pragnie przyczynić się do wielkiej odnowy miejsc pamięci bohaterów dzięki, którym Śląsk powrócił do Macierzy.

info: IPN Katowice