Z okazji 100-lecia wybuchu I powstania śląskiego przy ul. Świerczyny 1 otwarto wystawę poświęcona temu wydarzeniu.

Na planszach umieszczone zostały wydruki z gazet z 1919 roku, które opisywały wydarzenia związane z wybuchem i przebiegiem I powstania śląskiego w Mysłowicach i najbliższym rejonie. Są to wycinki zarówno z prasy niemieckiej jak i Kuryera Śląskiego.

– Mamy na tych planszach m.in. wyszczególnione z imienia i nazwiska ofiary, które zginęły podczas wydarzeń przed kopalnią „Mysłowice” – wyjaśnia Bogusław Polak z Mysłowickiego Towarzystwa Historycznego im. Jacoba Lustiga, które wraz z Muzeum Miasta Mysłowice i urzędem miasta jest współorganizatorem wystawy.

Miejsce wystawy zostało wybrane nieprzypadkowo. W budynku, na ścianach którego zawisły plansze, 100 lat temu mieścił się szpital spółki brackiej, a obok niego stała brama do kopalni, przed którą rozegrały się krwawe wydarzenia, będące jedną z bezpośrednich przyczyn wybuchu I powstania śląskiego. – Robotnicy napierali na tę bramę, weszli na plac, tam na nich czekał Grenzschutz. Prawdopodobnie z tłumu oddano jeden strzał, też jest o tym w tych gazetach wspomniane, i wtedy oficer Grenzschutzu wydał komendę strzelania – wyjaśnia Bogusław Polak.

Wystawę można oglądać przy ul. Świerczyny 1, na zewnątrz budynku przychodni lekarskiej.