W Szpitalu nr 2 w Mysłowicach powstanie pracownia endoskopowa, prób wysiłkowych oraz Holtera dofinansowana ze środków unijnych. Koszt inwestycji wynosi ok. 3,2 mln zł, w tej kwocie dofinansowanie z funduszy UE to ok. 2,8 mln zł.

Za te pieniądze nieużytkowany blok operacyjny zostanie przebudowany i dostosowany do potrzeb pracowni endoskopowych oraz prób wysiłkowych i Holtera. Zostanie również zakupiony nowoczesny sprzęt. Ma on być wykorzystywany w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia oraz diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Dla dyrektora mysłowickiego szpitala Grzegorza Nowaka, nowe pracownie to gwarancja na skuteczniejsze leczenie pacjentów.

– Ta inwestycja oznacza, że mieszkańcy Mysłowic oraz sąsiadujących gmin będą mieli lepszy dostęp do nowoczesnej diagnostyki. Dzięki unijnemu wsparciu szpital lepiej zadba o zdrowie pacjentów. W województwie śląskim pacjent korzystający z usług służby zdrowia, bez względu czy chodzi o przychodnię, szpital miejski, wojewódzki czy kliniczny, musi czuć się pewnie. Musi czuć, że trafił do nowoczesnej placówki. Inwestycja w mysłowickim szpitalu będzie właśnie pewność i bezpieczeństwo chorych budowała” – powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

– Cieszymy się, że szpital sięgnął skutecznie po środki europejskie. Dla mieszkańców województwa bardzo ważną rzeczą jest poprawa dostępu do usług medycznych. Jesteśmy przekonani, że nieużytkowany do tej pory blok operacyjny będzie pełnił nowe funkcje związane z diagnostyka medyczną” – podkreślił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

12 marca w urzędzie marszałkowskim w Katowicach podpisano umowę na dofinansowanie rozbudowy bazy diagnostycznej szpitala w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskieg. W podpisaniu umowy udział wzięli marszałek Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża. Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia reprezentował dyrektor Grzegorz Nowak.

Inf. prasowa, fot. www.slaskie.pl/