Dzisiaj prezydent Dariusz Wójtowicz powołał komendanta Straży Miejskiej Mysłowice. Stery w jednostce przejął Dawid Skutela.

Od 17 lat dba on o bezpieczeństwo mieszkańców jako strażnik miejski. Swoją pracę w straży miejskiej rozpoczął od stanowiska aplikanta. Przeszedł wszystkiej szczeble kariery aż do kierownika referatu patrolowo-interwencyjnego. Skończył studia wyższe na kierunku resocjalizacja. Był wieloletnim zawodnikiem kadry narodowej w ju-jitsu. Obecnie jest instruktorem tej sztuki walki.

IP