Rewitalizacja kamienicy przy ul. Rynek 16 to jeden z priorytetów w planie rozwoju na 5 najbliższych lat Śląskiego TBS. Aby tak się mogło stać, miasto musi najpierw wnieść do spółki nieruchomość.

Uchwała intencyjną w sprawie woli wniesienia do spółki aportu w postaci tego budynku ma być poddana pod głosowanie na jutrzejszej sesji rady miasta (28 lutego). 26 lutego na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa prezes zarządu tej miejskiej spółki Zbigniew Augustyn (gmina Mysłowice ma w niej około 3/4 udziałów) przedstawiał radnym plany remontowe kamienicy. Gmach jest w tej chwili całkowicie wysiedlony, ostatni lokatorzy wyprowadzili się po pożarze, który wybuchł 2 lutego. Ugięte stropy, a teraz także spalona więźba dachowa i dach powodują, że do czasu wykonania remontu kamienicy nie można ponownie zasiedlić.

Remont obejmujący m.in. naprawę lub wymianę stropów, naprawę dachu, wymianę instalacji, montaż centralnego ogrzewania i ocieplenie elewacji od podwórza chce wykonać Śląskie TBS. Docelowo w budynku miałoby powstać od 10 do 14 mieszkań. Koszt takiej modernizacji, jak mówił prezes Augustyn, to od 1,6 do 2 mln zł, który byłby sfinansowany po połowie ze środków gminy i bezzwrotnej dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego, a dysponentem mieszkań byłaby gmina. Na tych samych zasadach wyremontowany został tzw. Meksyk, czyli blok mieszkalny przy Wielkiej Skotnicy 41.