Procedury związane z rozpoczęciem modernizacji torowiska tramwajowego w Mysłowicach przedłużają się, w związku z czym remont – jak planowano – nie rozpocznie się w tym roku.

Inwestycja ma obejmować modernizację torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Bytomskiej do Powstańców, łącznie z remontem nawierzchni ulic i z przebudową skrzyżowania ulic Starokościelnej, Krakowskiej, Szymanowskiego i Towarowej, na którym ma powstać rondo. Będzie to wspólna inwestycja spółki Tramwaje Śląskie oraz Mysłowic.

Jeszcze na początku tego roku spóła tramwajowa planowała, że w I kwartale 2019 ogłosi przetarg na inwestycję, a w sierpniu mogłyby się rozpocząć roboty. Niestety, przetarg nie został jeszcze ogłoszony. Powodem są opóźnienia związane z wydaniem Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) spowodowane kwestiami własności gruntów i podziału działek, na których ma być realizowana inwestycja. – Sprawy gruntowe, w których stroną były PKP, przeciągnęły się i ostatecznie wniosek ZRID został złożony do Urzędu Miasta Mysłowice 19.06.br. – wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Śląskie. Prezydent miasta Mysłowice powinien wydać decyzję ZRID w ciągu 90 dni od daty złożenia wniosku. – Spodziewamy się, że w połowie września możemy uzyskać decyzję, licząc jednocześnie na to, iż będzie to decyzja pozytywna, otwierająca drogę do realizacji inwestycji – dodaje Andrzej Zowada.

– Po uzyskaniu decyzji nastąpi ostateczna wersyfikacja dokumentacji projektowej przez Inżyniera Kontraktu oraz przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i pozostałej części dokumentacji przetargowej. Liczymy na to, iż przed końcem roku ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy, co pozwoli na rozpoczęcie prac budowlanych wiosną 2020 r. Oczywiście nie możemy wykluczyć przesunięć terminu z powodów niezależnych od spółki Tramwaje Śląskie S.A. Decyzja ZRID może zostać oprotestowana przez podmiot zewnętrzny, przetarg może się przedłużać z powodu odwołań oferentów od decyzji komisji przetargowej, itp. Mamy nadzieję, że w tym przypadku wszystko przebiegnie jednak bez przeszkód i faktycznie wiosną przyszłego roku będzie można rozpocząć prace modernizacyjne w Mysłowicach – dodaje rzecznik spółki.