Tak oto wygląda przejście podziemne pod ul. Krakowską.

Metalowa osłona nad głowami przechodniów jest skorodowana i sypią się z niej na ziemię kawałki przeżartego rdzą metalu. Nie wygląda to bezpiecznie i naszym zdaniem wymaga pilnej interwencji miejskich służb.