Znamy już wyniki tegorocznych matur. 81,27 proc maturzystów z mysłowickich szkół zdało egzamin dojrzałości, a najlepiej z maturą poradzili poradzili sobie maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki.

W Mysłowicach do egzaminu maturalnego przystąpiło 267 osób. Matura o wiele lepiej poszła w liceach ogólnokształcących niż w technikach – świadectwo maturalne odebrało 91,08 proc. absolwentów mysłowickich ogólniaków i 42,59 absolwentów techników. Ci, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu, będą mogli go poprawić w sierpniu. Osoby, którym nie powiodło się z więcej niż jednego przedmiotu mogą znów podejść do matury za rok.

Najlepszą zdawalnością może się cieszyć I Liceum Ogólnokształcące, gdzie maturę zdało 98,1 proc. ze 162 abiturientów. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich, gdzie do matury przystąpiło 47 uczniów, egzamin maturalny zdało 68,1 proc. W Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego maturę dawało 19 osób, zdawalność wyniosła 42,1 proc., w Technikum nr 2 50 proc. (20 zdających), w Technikum nr 3 – 38,5 proc. (w tej szkole do egzaminu przystąpiło 13 osób.