Po raz trzeci w tym roku na sesji rady miasta stanęła uchwała w sprawie opłat za śmieci. Tym razem radni uchwalili nowe – wyższe stawki za odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych.

Projekt uchwały wniesionej na wczorajszą sesję zakładał wzrost opłaty za odpady niesegregowane z 12 zł do 18 zł za osobę na miesiąc. Mieszkańcy, którzy nie segregują śmieci, mieliby zapłacić 25 zł (obecnie płacą 21 zł).

Na wniosek radnego Antoniego Zazakownego (Koalicja Obywatelska) ceny te zostały zmienione odpowiednio na 17,50 zł i 35 zł. – Osoby, które segregują, tak naprawdę są tą podwyżką karane, a ci, którzy nie segregują, są docenieni, ponieważ jednym dajemy 50 proc. podwyżki, drugim niecałe 20 – mówił radny Zazakowny o dysproporcjach w wysokości planowanych podwyżek dla dwóch grup mieszkańców. Znaczny wzrost opłaty za odpady niesegregowane może wpłynąć na zachowanie mieszkańców i skłonić tych, którzy do tej pory tego nie robili, do wrzucania poszczególnych rodzajów śmieci do osobnych worków. Ma to niebagatelne znaczenie dla gminy, która jest zobowiązana do uzyskania określonego poziomu recyklingu.

Za wnioskiem radnego Antoniego Zazakownego zagłosowało 14 spośród 22 radnych obecnych na sali. Uchwałę w sprawie nowych opłat za odbiór odpadów poparło 21 radnych. Podwyżki będą obowiązywały od 1 lipca br.

Ulgi dla rodzin wielodzietnych

Rodziny wielodzietne będą w części zwolnione z opłaty za śmieci – zdecydowali radni podczas majowej sesji. Dla rodzin z minimum trojgiem dzieci wprowadzona zostanie obniżka w wysokości 30 procent. O zwiększenie ulgi z proponowanych pierwotnie 10 do 30 proc. wnioskował radny Mariusz Wielkopolan (PiS).