W Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są oświadczenia majątkowe prezydenta Wójtowicza i jego zastępców. Można się z nich dowiedzieć o źródłach odchodów za ubiegły rok, posiadanym majątku i zobowiązaniach.

Dariusz Wójtowicz w swoim oświadczeniu zadeklarował, że ma około 15 tys. zł oszczędności, mieszkanie komunalne o pow. 72 m. kw. oraz samochód marki Peugeot z 2011 roku. Z tytułu zatrudnienia w urzędzie miasta w zeszłym roku osiągnął dochód w wysokości 11 456 zł, pozostałe ubiegłoroczne dochody Wójtowicza to 16 203 zł diety radnego i 62 207 zł, które zarobił w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik.

Dariusz Wójtowicz ma do spłacenia około 132 tys. franków kredytu, który zaciągnął w 2008 r. na – jak podaje – zakup obiektu mieszkalnego, który nie jest jego własnością. Jest właścicielem samochodu peugeot 3008 z 2011 r.

I zastępca prezydenta Wojciech Chmiel posiada 10 500 zł oszczędności i 16 500 zł w funduszach inwestycyjnych. Jest właścicielem 45-metrowego mieszkania, które jest warte 150 000 zł. Jest także współwłaścicielem gospodarstwa rolnego (4,41 ha) zabudowanego domem o powierzchni 120 metrów. Wartość nieruchomości to około 300 000 zł.

W rubryce „dochody” Wojciech Chmiel wpisał 58 500 zł z tytułu zatrudnienia w II LO i MDK, 12 600 zł z tytułu umowy o dzieło i zlecenie i 18 719 zł diety radnego.

Wiceprezydent jest współwłaścicielem 8-letniego opla astra. Ma do spłacenia 6 900 zł kredytu.

Urszula Gruca, II zastępca prezydenta Mysłowic, zgromadziła 85 000 zł i 836 euro oszczędności, które stanowią małżeńską wspólność majątkową. Jest właścicielką 102-metrowego mieszkania wartego 250 000 zł, niezbudowanego gospodarstwa rolnego (uprawy polowe, nieużytki) o powierzchni 1,4043 ha o wartości 30 000 zł oraz nieruchomości o powierzchni 1052 metry kw. i współwłaścicielką 200-metrowej nieruchomości.

Z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Mysłowice na stanowisku I zastępcy prezydenta Urszula Gruca osiągnęła w styczniu br. dochód w wysokości 8 361 zł.

Wiceprezydent ma samochód renault twingo z 2012 r.