Żłobek Miejski w Mysłowicach przypomina rodzicom i opiekunom dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka od września 2019 r. o konieczności złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka.

Ostateczny termin złożenia stosownego dokumentu upływa 27.06.2019 r. o godz. 14.00. Brak złożenia druku w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i usunięciem wniosku z systemu.