Rada miasta większością głosów odrzuciła na kwietniowej sesji nowe stawki za odbiór śmieci.

We wniesionym przez prezydenta Wójtowicza projekcie uchwały stawka za odbiór śmieci segregowanych wynosiła 18 zł (obecnie 12 zł), a za śmieci niesegregowane – 25 zł (obecnie 21 zł). Podwyżka miałaby obowiązywać od 1 czerwca.

Uchwała nie uzyskała większości. 10 radnych zagłosowało za nowymi stawkami, 11 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Radni, którzy byli przeciwni argumentowali m.in. że nowe stawki nie zachęcają do segregowania odpadów – osoby, które zbierają śmieci w sposób selektywny zostałyby „ukarane” 50 proc. podwyżką cen, natomiast dla niesegregujących wzrost opłaty wyniósłby 20 proc.