Od 244 do 344 zł – o tyle ma od 1 września wzrosnąć minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – przewiduje projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym wyniesie:

  • dla nauczyciela stażysty: 2 782 zł (244 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),
  • dla nauczyciela kontraktowego: 2 862 zł (251 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),
  • dla nauczyciela mianowanego: 3 250 zł (285 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej),
  • dla nauczyciela dyplomowanego: 3 817 zł (334 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).

Projekt rozporządzenia zawiera również propozycję rozszerzenia przepisów dotyczących dodatku funkcyjnego, który miałby przysługiwać również nauczycielom, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. Wysokość tego dodatku określą organy prowadzące przedszkola.