Zakończył się remont ul. Obrzeżnej Północnej. Inwestycja była realizowana w ramach remontów średnich i ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy.

Zakres robót objął głównie wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej jezdni od skrzyżowania z ulicą Świerczyny do ronda na skrzyżowaniu z ul. Sosnowiecką wraz z remontem chodników, zjazdów na łącznej powierzchni ok. 660 m2. W ramach inwestycji została przeprowadzona również regulacja oraz odbudowa studzienek ściekowych i kanalizacyjnych oraz odtworzone oznakowanie poziome.

IP