Od 20 marca w Urzędzie Miasta Mysłowice będzie obowiązywać nowy regulamin organizacyjny, który likwiduje niektóre wydziały i dotychczas funkcjonujące zespoły.

Zarządzenie w sprawie nowego regulaminu prezydent podpisał 13 marca. Regulamin zmniejsza liczbę komórek organizacyjnych ratusza z 33 do 24. W obowiązującej od 20 marca strukturze zabrakło m.in. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (utworzony został za to Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami), Zespołu ds. Rewitalizacji, Zespołu ds. Nadzoru Właścicielskiego, czy Zespołu Planowania i Strategii. Niektóre wydziały zmieniły nazwy – np. Wydział Inwestycji na Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji, a Wydział Architektury na Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania.

Jakie zmiany, poza nowym nazewnictwem, niesie za sobą zmodyfikowany regulamin organizacyjny urzędu miasta? Czy naczelnicy i kierownicy zlikwidowanych wydziałów i zespołów nadal będą pracować w magistracie? Więcej na ten temat niebawem na www.mysnet.pl i w papierowym wydaniu „Co Tydzień”.