23 kwietnia rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie nowego regulaminu Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Najważniejsza zmiana polega na tym, że MBO 2019 ma mieć charakter dzielnicowy.

Kwota przeznaczona na MBO, która w tym roku ma wynieść około 1,9 mln zł (od tego roku w miastach na prawach powiatu budżet obywatelski jest obowiązkowe, a wysokość budżetu obywatelskiego musi wynosić co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu wykonania budżetu), zostanie podzielona na 15 części – czyli tyle ile dzielnic. To ile pieniędzy zostanie przyznanych poszczególnym dzielnicom, będzie zależało od wielkości dzielnicy, liczby mieszkańców i wag tych wskaźników. Konkretne sumy zostaną podane w zarządzeniu prezydenta miasta.

Zgodnie z zapisami nowego regulaminu, do MBO będzie można zgłaszać zadanie dla konkretnej dzielnicy, jego wartość nie może jednak przekroczyć 80 proc. kwoty przeznaczonej na dzielnicę. Pozostałe 20 proc. będzie traktowane jako rezerwa na wypadek, gdyby koszt realizacji zadania – w przypadku wygranej – okazał się wyższy od pierwotnego kosztorysu.

Nowością jest także zapis, że aby zadanie zostało zrealizowane, musi otrzymać w głosowaniu co najmniej 50 głosów, a zgłaszane zadania powinny być możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym. Głosowanie na zadania w tym roku ma się odbywać tylko przez internet.

Konsultacje nowego regulaminu MBO z mieszkańcami trwają do 23 kwietnia do 10 maja br. Dokument jest dostępny na stronie internetowej www.konsultacje.myslowice.pl.

Dodatkowo, 6 maja w godz. 16.00 – 19.00 w sali 224 Urzędu Miasta Mysłowice odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego.