Dzięki unijnemu dofinansowaniu OSP Kosztowy i OSP Dziećkowice wzbogaciły się o nowe wyposażenie.

Sprzęt został pozyskany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Uroczyste przekazanie odbyło się 28 marca w komendzie Państwowej Straży Pożarnej.

Dla jednostek z Kosztów i Dziećkowic zakupione zostało 20 szt. umundurowania specjalnego typu NOMEX, 10 szt. butów specjalnych oraz zestaw asekuracyjny do ratownictwa głębokościowego. Wartość nowego wyposażenia to ponad 43 tys. zł.