Po nocnej burzy, która około godz. 1 w nocy z poniedziałku na wtorek przeszła nad miastem, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej byli kilkakrotnie wzywani do ratowania zalewanych posesji.

Około godz. 1.40 straż interweniowała na zalanej posesji i w podtopionym budynku przy ul. Jabłoniowej. Działania strażaków polegały na wypompowaniu wody do pobliskiej Bolinki.

Godzinę później strażacy wyjechali na ul. Morgowską. Tam woda z jezdni i wyżej położonych posesji spływała na jedno z domostw. Strażacy zabezpieczyli zalewany dom workami z piaskiem. Podobna interwencja miała miejsca na ul. Irysów, gdzie woda z jezdni wdzierała się na posesję.

O godz. 10 rano nadal trwały działania w szkole przy ul. Laryskiej, w której po ulewie zalana została piwnica z kotłownią.

fot. mł. bryg. Wojciech Chojnowski