Dzisiaj rozpoczął się ogólnopolski strajk nauczycieli. Po wczorajszych rozmowach ostatniej szansy, tylko związek zawodowy „Solidarność” przyjął rządowe propozycje.

Rząd nie zgodził się na propozycje ZNP i Forum ZZ, dlatego 8 kwietnia rozpoczął się protest. Pracownicy oświaty przychodzą do szkół i przedszkoli, lecz nie prowadzą zajęć lekcyjnych ani opiekuńczych. W strajku biorą udział nauczyciele, jak i pracownicy administracji oraz obsługi. Protestujący domagają się wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz pracowników administracji o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.

W Mysłowicach strajkują prawie wszystkie placówki oświatowe: przedszkola nr 1, 3, 4, 5, Integracyjne, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20; zespoły szkolno-przedszkolne nr 1, 2, 3 , 4; szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, sportowa; zespoły szkół: specjalnych, ogólnokształcących, Liceum Ogólnokształcące nr 2; Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Strajku nie jest prowadzony w Młodzieżowym Domu Kultury, Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych oraz Przedszkolu nr 19.