Znamy nową taryfę dla Mysłowic za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Opłata za kubik wody i nieczystości wzrośnie o prawie 3 złote.

Wody Polskie zatwierdziły wniosek taryfowy złożony przez mysłowicki MPWiK. Oznacza to, że prawdopodobnie jeszcze w lipcu mieszkańców Mysłowic będzie obowiązywała nowa taryfa. Za metr sześć. wody zapłacimy 8,50 zł brutto, a za odprowadzenie metra sześć. ścieków 10,49 zł brutto, co razem daje kwotę 18,99 zł.

Od marca 2017 r. w Mysłowicach za kubik wody mieszkańcy płacą 7,26 zł, a za metr sześć. ścieków 9,06 zł (razem 16,32 zł). Po podwyżce łączna opłata za każdy metr sześć. wody i ścieków wzrośnie więc o 2,67 zł.

Od 2018 roku to Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie a nie rada gminy zatwierdza wniosek taryfowy przygotowany przez przedsiębiorstwo wodociągowe-kanalizacyjne. Do tej pory wnioski składane przez MPWiK nie były akceptowane przez tę instytucję.