Radni komisji gospodarki nie poparli prezydenckiego pomysłu na nieodpłatne przejęcie prawa wieczystego użytkowania pokopalnianych działek. Zgody na takie przejęcie trzech nieruchomości zabudowanych budynkami po byłej dyrekcji kopalni, oczekuje prezydent.

Tereny, o których mowa są zlokalizowane w rejonie ul. Bytomskiej. Są to 3 działki, na jednej z nich położony jest budynek dawnej dyrekcji, centrali telefonicznej i laboratorium, pozostałe stanowią teren zielony przez dyrekcją i fragment pasa drogowego i chodnika. Tereny są własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń, która zajmuje się likwidacją dawnego górniczego zakładu. Spółka w formie darowizny ma przekazać użytkowanie gminie Mysłowice.

W kwietniu tego roku prezydent podpisał porozumienie w tej sprawie z władzami Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Teraz prosi radnych o zgodę na podpisanie w tej sprawie stosownej umowy.

Tymczasem projekt uchwały przepadł w głosowaniu radnych podczas wtorkowej komisji gospodarki. Zaledwie 2 radnych głosowało za umową przejęcia prawa do terenów, 3 radnych było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Podstawowe braki w przygotowaniu tego przedsięwzięcia podczas posiedzenia komisji wypunktował radny Tomasz Papaj.

– Najpierw powinniśmy przeanalizować kwestie finansowe związane z tym przedsięwzięciem, a potem podejmować działanie – rozpoczął radny Papaj, oceniając przedstawiony projekt przejęcia terenów.

Potem pytał o: kalkulację tego przedsięwzięcia, źródła jego finansowania, ekspertyzę budowlaną, na podstawie której można by ocenić czy budynki nadają się do remontu czy wyburzenia, a także o kwestie związane z utraconym przez gminę podatkiem od nieruchomości, jaki dziś płaci SRK, i ile gmina będzie musiała płacić za użytkowanie wieczyste terenu. Pytał ponadto jaki jest cel przejęcia budynków, które nie mają wartości historycznej, i jaki jest koszt ich remontu czy wyburzenia. Niestety, na żadne z zadanych pytań nie otrzymał odpowiedzi. Ocenę za przygotowanie projektu uchwały i merytoryczną wiedzę Łukasza Dery, naczelnika wydziału odpowiadającego z prezentację tematu, a właściwie jej brak, radni wyrazili w głosowaniu nad opinią do uchwały. Projekt uzyskał opinię negatywną tego gremium rady miasta. Głosowanie uchwały w sprawie zgody na przejęcie nieruchomości na się odbyć na sesji rady miasta 30 maja.