W urzędzie miasta rozstrzygnięto konkurs na pełnomocnika prezydenta Mysłowic ds. osób niepełnosprawnych. Została nim Marta Ostrowska.

Marta Ostrowska była jedną z trzech osób, które wzięły udział w konkursie. Komisja konkursowa najwyżej oceniła jej kandydaturę.

Nowa pełnomocnik ma wykształcenie wyższe magisterskie, ukończyła takie kierunki studiów jak pedagogika, zarządzanie w oświacie, logopedia, neurologopedia i surdologopedia. – Odbywała praktykę w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Katowicach oraz innych ośrodkach medycznych. Ponadto posiada ponad 12 lat pracy jako nauczyciel. Pracowała również w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Mysłowicach jako logopeda, neurologopeda oraz surdologopeda – dodaje Natalia Wypiór z Zespołu Prasowego Urzędu Miasta Mysłowice.