W środę, 10 kwietnia uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych rozpoczynają trzydniowy, egzaminacyjny maraton. W Mysłowicach, pomimo strajku w oświacie, egzamin gimnazjalny odbędzie się we wszystkich szkołach.

Z powodu trwającego protestu nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, pojawiały się wątpliwości, czy egzamin uda się przeprowadzić zgodnie z harmonogramem. W Mysłowicach na pewno tak. Uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych zasiądą do sprawdzianu we wszystkich placówkach, tj. Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej nr 10, Szkole Podstawowej nr 13, Szkole Podstawowej nr 15, Szkole Podstawowej nr 16, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Szkole Podstawowej Sportowej.

W Mysłowicach strajkują prawie wszystkie miejskie szkoły, ale nie oznacza to, że wszyscy nauczyciele również. Na przykład w Szkole Podstawowej nr 7 na 46 zatrudnionych nauczycieli strajkuje 31. Do strajku nie przystąpił wczoraj w tej szkole żaden pracownik administracji i obsługi. Członkami zespołów nadzorujących przebieg egzaminu będą nieprotestujący nauczyciele. Każdy zespół liczy po trzech nauczycieli, w tym dwóch ze szkoły, w której prowadzony jest egzamin i jeden z innej placówki.

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej i składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. W związku z reformą oświaty, która likwiduje gimnazja, będzie to już ostatni taki egzamin.