Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podjęło uchwałę o przyznaniu Mysłowicom pomocy finansowej na drogowe remonty. Łącznie Mysłowice otrzymają na ten cel 2,5 mln zł.

Pieniądze, o których mowa, to niewykorzystana w zeszłym roku dotacja z Metropolii na remont ul. 3 Maja. – Mysłowicom wciąż przysługują niewykorzystane w 2018 r. środki. Miasto może je przeznaczyć na inne projekty inwestycyjne, które zostaną zgłoszone do Metropolii. Projekty te muszą jednak przejść ocenę formalno-prawną – informuje Michał Nowak ze Śląsko-Zagłebiowskiej Metropolii.

Mysłowice zgłosiły do Metropolii chęć wykorzystania dotacji na trzy inne projekty drogowe: przebudowę ul. Ziętka bocznej oraz remonty nawierzchni ul. Obrzeżnej Północnej i Obrzeżnej Zachodniej. Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną, a 24 kwietnia uchwała w tej sprawie została podjęta przez Zgromadzenie GZM. Na przebudowę ulicy Gen. Ziętka boczna 44-54 miasto otrzyma 952 767 zł, na wykonanie nawierzchni ul. Obrzeżnej Północnej 977 103 zł a na wymianę nawierzchni na ul. Obrzeżnej Zachodniej 619 310 zł.

W marcu, podczas spotkania wyborczego do Rady Dzielnicy Stare Miasto prezydent Wójtowicz zapowiedział, że zeszłoroczna dotacja z GZM zostanie wykorzystana na remont zabytkowego pałacyku w Parku Zamkowym, dawnej siedziby sanepidu. Prace budowlane miały się rozpocząć jeszcze w tym roku. Pieniądze zostały jednak rozdysponowane na inny cel. Co w takim razie z remontem pałacyku? Czy w nadwerężonym budżecie Mysłowic uda się znaleźć ponad 1 mln zł na uratowanie zabytku?