Na najbliższej sesji rada miasta ma wyrazić zgodę na sprzedaż budynku przy ul. Stadionowej 2, w której miała siedzibę Szkoła Podstawowa nr 7.

„Siódemka” została przeniesiona do gmachu przy ul. Górniczej 4 w 2017 roku. Od tej pory stara szkoła na Słupnej stoi pusta. Poprzednie władze Mysłowic miały kilka pomysłów na jej zagospodarowanie, takich jak przeniesienie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub utworzenie centrum dla rodzin, prowadzonego przez MOPS. Budynkiem interesowała się także prokuratura, która szukała dla siebie nowej siedziby.

Ostatecznie ponad 100-letni budynek zostanie wystawiony na sprzedaż. Na najbliższą sesję rady miasta (26 września) przygotowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Jej szacunkowa wartość to około 600 tys. zł.

Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, dlatego potencjalny nabywca będzie musiał zastosować się do wytycznych Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na działce przyległej do szkoły znajduje się pomnik ku czci poległych w czasie powstań śląskich oraz w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Pomnik ten ma zostać przeniesiony na teren Centralnego Muzeum Pożarnictwa.