W tym roku za cel wzięli sobie dopilnowanie zamian w planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy, sprzątania po czworonogach i rozpoczęcia prac związanych z tworzeniem terenu rekreacyjnego. Najważniejsze będą jednak prace nad integracją lokalnej społeczności i pomoc jej mieszkańcom. I choć przekazane gminie zadania jeszcze nie zostały zatwierdzone, to liczą na akceptację.

Dopilnowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy

Kwietniowe wybory kandydatów do Rady Dzielnicy Bończy-Tuwima cieszyły się większym zainteresowaniem wśród mieszkańców, porównując frekwencję z latami ubiegłymi. Nową radę
w 80% stanowią osoby wybrane po raz pierwszy, tylko trzy osoby z poprzedniej rady zdobyły uznanie wśród wyborców, w tym jedna z drugim wynikiem w głosowaniu. Rada już podczas drugiego spotkania po ukonstytuowaniu, się jednogłośnie zdecydowała, że priorytetem w jej działaniach będzie śledzenie prac nad MPZP, którego w trakcie opracowania jest trzecia wersja, po oprotestowaniu przez mieszkańców dwóch poprzednich wersji.

Akcja sprzątania po czworonogach

Ponadto zwrócono uwagę na stan sanitarno-epidemiologiczny dzielnicy, na którego pogorszenie ma wpływ min. brak należytej staranności właścicieli psów nie sprzątających po swoich pupilach. Rada nie zamierza ograniczać dostępu czworonogom i ich właścicielom do terenów zielonych, jednak przypomina, że tereny służą również rekreacji mieszkańców nie posiadających psów, w tym szczególnie dzieciom, które narażamy na bezpośredni kontakt z psimi odchodami mogącymi być przyczyną chorób.
Mając na względzie dobro wspólne jakim są tereny zielone, rada pozytywnie odpowiedziała na apel S.I.L.”Nasze Mysłowice” w mediach społecznościowych, przeznaczając środki na tablice informujące o konieczności sprzątania po pupilach, zachęcając pozostałe rady do pójścia w jej ślady.

Alejka spacerowa „Bończyk”

Przyznane środki z rezerwy celowej na rok 2019 postanowiono przeznaczyć w połowie na wymianę nawierzchni alejki spacerowej „Bończyk”, która jest jednym z etapów utworzenia terenu rekreacyjnego w tym miejscu, zgodnie z przygotowanym wiele lat temu projektem.

Bezpieczeństwo w dzielnicy

W swoich pracach rada duży nacisk kładzie na zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy, omawiając zagrożenie z przedstawicielami służb mundurowych, nie tylko widząc akty wandalizmu, ale również zagrożenia płynące z nieprawidłowego parkowania i braku oznaczonych dróg pożarowych, a w związku z tym, utrudniony przejazd przez osiedle pojazdów uprzywilejowanych.

Integracja lokalnej społeczności

Kolejnym celem rady, może nawet ważniejszym niż remont lub budowa chodników, jest integracja społeczności lokalnej poprzez docieranie do osób potrzebujących pomocy, organizowanie różnotematycznych eventów mających na celu zaangażowanie w ich realizację jak największej ilości mieszkańców włączając ich w życie dzielnicy.

W ten sposób rada chce promować dzielnicę jako przyjazną do zamieszkania wśród mieszkańców nie tylko Mysłowic lecz również regionu.

Czas pokaże ile z tych celów uda się zrealizować, a z pewnością nie zabraknie radzie nowych wyzwań związanych z bieżącym funkcjonowaniem miasta i dzielnicy.

Piotr Olszowski

Wykaz zgłoszonych zadań na 2019 r.

Zadania z części bieżących – łącznie 10 000,00 zł

  1. Zakupu tabliczek informacyjnych „Twój Pies, Twoja Kupa” – koszt 500,00 zł
  2. Dofinansowanie do zakupu sprzętu OSP Janów – 1500,00 zł
  3. Dofinansowanie Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach – 1500,00 zł
  4. Zakup i montaż ławek na Plac Rowerowy – 1500,00 zł
  5. Dofinansowanie organizacji Festynu Świętojański – 5000,00 zł

Zadania z części inwestycyjne – 40 00,00 zł

  1. Remont chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego – 15 000,00 zł
  2. Wymiana Nawierzchni na Alejce Parkowej „Bończyk” – 25 000,00

Skład Rady Dzielnicy Bończyk – Tuwima w kadencji 2018 – 2023:
1. Małgorzata Ciszak – Przewodnicząca Rady Dzielnicy
2. Olga Kruzel – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
3. Magdalena Bukowska – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
4. Krzysztof Dziuba – Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy
5. Dariusz Wachowiak – Sekretarz Zarządu Dzielnicy
6. Adam Kremzer – I Członek Zarządu Dzielnicy
7. Piotr Białas
8. Radosław Czuba
9. Teresa Gałyga
10. Eugeniusz Gretka
11. Marek Napieraj
12. Piotr Olszowski
13. Agnieszka Pietrek
14. Damian Pruksa
15. Marceli Witański