Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rozszerzeniu programu „Rodzina 500 +”. Nowelizacja ustawy przewiduje prawo do świadczenia 500+ dla wszystkich dzieci w rodzinie do 18 r. życia bez względu na dochód oraz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Program „Rodzina 500+” zostanie rozszerzony na każde dziecko w rodzinie od 1 lipca 2019 r. Dzięki zmianom świadczenie 500+ otrzyma ok. 6,8 mln dzieci w całej Polsce, czyli prawie dwa razy więcej niż do tej pory. Wśród nich będą teraz także wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ można złożyć drogą tradycyjną (osobiście lub pocztą) albo elektroniczną (kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia). Wnioski elektroniczne można składać od 1 lipca, a tradycyjne – od 1 sierpnia. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o 500+ również na pierwsze dziecko, składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku ze zniesieniem kryteriów, rodzice nie będą już musieli dokumentować swoich dochodów.