Startuje Mysłowicki Inkubator Muzyczny – projekt mający na celu wsparcie lokalnych artystów. W ramach zainicjowanego przez Mysłowicki Ośrodek Kultury przedsięwzięcia mysłowickie zespoły, wokaliści i instrumentaliści będą mogli skorzystać ze wsparcia MOK-u, a nawet zagrać podczas Dni Mysłowic.

Inkubator Muzyczny to program wsparcia kierowany do mysłowickich artystów. Pierwszym etapem projektu będzie stworzenie bazy twórców muzyki działających w Mysłowicach lub związanych z naszym miastem. Kolejną ważną częścią przedsięwzięcia będzie spotkanie z mysłowickimi artystami w celu poznania ich potrzeb i ustalenia warunków wsparcia.

Mysłowicki Ośrodek Kultury jest realizatorem większości wydarzeń kulturalnych, które odbywają się w naszym mieście, a co za tym idzie, ma możliwość zapraszania rodzimych muzyków na organizowane przez siebie wydarzenia. Dzięki narzędziom, jakimi dysponuje MOK istnieje także możliwość wsparcia promocyjnego uczestników projektu – planowane jest m.in. stworzenie wideosesji, przeglądów, czy koncertów promujących twórczość mysłowickich artystów.

– Zależy nam na tym, aby skupić wokół MOK-u jak najwięcej mysłowickich muzyków. Chcemy pomóc im w dalszym rozwoju, ale również skorzystać z ich umiejętności i doświadczenia przy organizacji imprez – mówi Michał Skiba, dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury.

Inkubator Muzyczny kierowany jest do zespołów muzycznych, wokalistów, instrumentalistów mieszkających w Mysłowicach, lub związanych z naszym miastem (np. zespół, którego część członków mieszka w Mysłowicach). Kartę zgłoszeniową do Mysłowickiego Inkubatora Muzycznego należy przesłać na adres lprajer@m-ok.pl (karta do pobrania ze strony www.m-ok.pl).

Projekt jest długoterminowy i ma na celu stały kontakt i współpracę z lokalnymi artystami. Na jesień wstępnie planowany jest koncert będący przeglądem zgłoszonych zespołów.

MOK