Dorota Książek z Rudy Śląskiej otrzymała główną nagrodę (1 tys. zł) w kategorii: szkoły ponadpodstawowe i dorośli w IV konkursie ślōnskij gŏdki „Godanie jes cool”. – Miyndzy jurorami była zwada jak pieron fto mŏ dostać piyrwszy plac – przyznał Bernard Skórok ze Stowarzyszenia Miłośników Śląskiej Tradycji, Kultury i Historii, które było jednym z organizatorów imprezy. A ta zwada dotyczyła ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki – Roberta Knapika. – Tyn karlus przegrŏł jednym punktym – dodał Bernard Skórok.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Finałowa gala IV konkursu „Godanie jes cool” odbyła się 15 marca w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Natomiast zwycięzców w III kategoriach wiekowych – przedszkola i klasy 1-4 szkoły podstawowej, klasy 5-8 szkoły podstawowej i gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe i dorośli wyłoniły przesłuchania 13 i 14 marca. Jury w składzie: Teresa Bialucha (prezes Związku Górnośląskiego, koło w Brzezince), Gabriela Kuc i Józef Dronia (Stowarzyszenie Miłośników Śląskiej Tradycji, Kultury i Historii), Tomasz Wrona i Marek Cholewa oceniało: poprawność mowy śląskiej, bogactwo słownictwa, oryginalność tematu lub tekstu, jego interpretację, ogólne wrażenie artystyczne (dykcja, obycie sceniczne) oraz zgodność wypowiedzi z tematyką i wiekiem. Uczestnicy przedstawili monologi, wiersze, powiastki, dotyczące życia codziennego, tradycji, zwyczajów lub ciekawych i śmiesznych sytuacji. Najliczniej reprezentowana była pierwsza kategoria wiekowa, czyli przedszkola i klasy 1-4 szkoły podstawowej, dlatego też organizatorzy przyznali w niej oddzielnie nagrody i wyróżnienia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podczas piątkowej imprezy zgromadzonych powitał przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników Śląskiej Tradycji, Kultury i Historii – Bernard Skórok: – Je mi bardzo miło, że tyla ludzi dzisiej prziszło, bo to je bardzo ważne. Jak sami wiycie – Ślōnsk sie traci, a wszyscy, kerzy tu prziszli dzisiej to tyn kawałek Ślōnska chcōm uratować. A to je pocieszajōnce, niy je jeszcze z nami tak źle. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu, a tegoroczna impreza to wspólne dzieło wspomnianego już Stowarzyszenia Miłośników Śląskiej Tradycji, Kultury i Historii, nauczyciela i pasjonata ślōnskij gŏdki – Tomasza Wrony, brzezińskiego koła Związku Górnośląskiego, Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach, oraz Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Wśród gości obserwujących zmagania najlepszych śląskich gawędziarzy była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Mysłowicach – Gabriela Pasek – Dobińska. Patronat nad imprezą objęli: europoseł Marek Plura i prezydent miasta Mysłowice – Dariusz Wójtowicz, którzy przygotowali nagrody dla zwycięzców konkursu. Fundatorem głównej wygranej w postaci 1 tys. zł był Bernard Skórok. – Jŏ dobrze rachowŏł zera jak bajtle malowali czek do wydaniŏ, co by było wszyjsko dobrze. Dziynkujymy Panu Bernardowi i członkom Stowarzyszenia Miłośników Śląskiej Tradycji, Kultury i Historii a tyż Związkowi Górnośląskiemu, kerzy ufundowali jeszcze inksze nagrody – powiedział Tomasz Wrona.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W kategorii przedszkola I miejsce zajął Mateusza Michalak z Brzezinki, II – Wiktoria Pekała, a III – Emilia Roik. Wyróżnienia trafiły do 5-letniej Róży Szczodrej i przedszkola „Cudaczek” z Brzęczkowic oraz do Zosi Józefus z Wesołej. W kategorii klasy 1-4 szkoły podstawowej najlepsza okazała się Hania Kwiecień ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Karola Miarki z Brzezinki, która ujęła widownię brawurowo wykonanym monologiem o wizycie u ciotki. Dziewczynka opowiedziała o przygotowaniach do wyjazdu, samym pobycie u krewnej, wreszcie o powrocie do domu, kiedy to ich trabant wylądował w rancie. II miejsce zajęła 9-letnia Zosia Witek, która jest mieszkanką katowickiego Janowa, ale uczy się w szkole podstawowej w Brzęczkowicach. III lokata przypadła Filipowi Kamali z Brzezinki.

W kategorii klasy 5-8 szkoły podstawowej i gimnazja I miejsca ex aequo zajęli: Natalia Mol ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Brzezince i Łukasz Hetmański ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Dziećkowicach. Warto wspomnieć, że siódmoklasistka Natalia uczestniczy w konkursie „Godanie jes cool” od jego pierwszej edycji i zawsze zajmuje w nim miejsce na podium. Tym razem zaprezentowała opowieść o tym, dlaczego diabeł unika Ślązaków. Z kolei Łukasz Hetmański przedstawił monolog o poniedziałku wielkanocnym, pochodzący z książki Krystyny Sajdok „Podróż do źródeł śląskiej tradycji”. II miejsce w tej kategorii wiekowej zajęła Emilia Gaweł, która opowiadała o bōncloku, czyli o kamionkowym naczyniu, służącym do kiszenia kapusty albo ogórków. III miejsce przypadło Bartoszowi Krieglerowi z Larysza za przedstawienie tekstu o kołoczu, autorstwa Marka Szołtyska.

Od kilkunastu już lat można zauważyć, że w różnych konkursach ślōnskij gŏdki Mysłowice reprezentują dzieci i młodzież z Brzezinki, Wesołej, Larysza czy Dziećkowic. Zwrócił na to również uwagę, prowadzący imprezę, Tomasz Wrona. – Godne podziwu, że sōm tam rechtory, kerym sie chce przekazywać ślōnskŏ tradycjŏ, kerzy pokazujōm, że niy ma gańba gŏdać po ślōnsku – powiedział.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W kategoriach klasy 1-4 szkoły podstawowej oraz klasy 5-8 szkoły podstawowej i gimnazja nagrody dla zdobywców I miejsc wręczył europoseł Marek Plura.

W kategorii szkoły ponadpodstawowe i dorośli o miano najlepszego gawędziarza rywalizował brzezinianin Robert Knapik, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach oraz Dorota Książek. Nagroda główna w postaci 1 tys. zł przypadła mieszkance Rudy Śląskiej. – Wyszło na to, że wygrało doświadczenie – podsumował zmagania dwóch finalistów Bernard Skórok. Dorota Książek zaprezentowała trzy zabawne fraszki własnego autorstwa. – Kiedyś w radio Silesia ludzie dŏwali jakieś śmieszne wyrazy a z tego ftoś miŏł coś napisać. Jedna takŏ poetka stworzyła tekst ȏ ȏberibie (przyp. aut. kalarepa), że kaś jōm znodła na hasioku (przyp. aut. śmietniku). Mōj chop sie znerwowoł co ta baba wygaduje a pedzioł, co jo bych tyż mogła tak pisać a tak sie to zaczyło.

Tradycyjnie już podczas imprezy nie zabrakło występów artystycznych. W tym roku publiczność zabawiał: zespół „Karolinki” ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach, który zaprezentował kilka śląskich tańców, a także kapela „Spod lasa” z katowickiego Janowa. Gościem specjalnym imprezy był Krzysztof Kokot, zwycięzca konkursu „Godanie jes cool” w 2016 roku. Od kilkudziesięciu lat mieszka w Nowym Targu, ale pochodzi z Górnego Śląska i nie tylko gŏdŏ, ale również tworzy poezję po ślōnsku. Podczas piątkowego wieczoru zaprezentował kilka swoich utworów. Od prowadzącego imprezę Tomasza Wrony otrzymał obiecaną flaszkę… śląskiego żuru.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mirella Dąbek