Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach rozpoczęli pracę nad kolejnym projektem. Tym razem przystąpili do XXV edycji ogólnopolskiego konkursu – Sejm Dzieci i Młodzieży.

Zadaniem Zosi Grodzkiej z kl. 1d i Michała Warzechy z kl. 1b będzie przedstawienie i upamiętnienie jednego z posłów II RP. Wybrali biskupa Stanisława Adamskiego, aby odświeżyć pamięć o tym nieco zapomnianym bohaterze.

Studiował w Poznaniu. Był biskupem diecezji katowickiej od roku 1930. W czasie II wojny światowej wykazał się niesamowitą odwagą. Chociaż w czasie okupacji, kontrowersyjnie, radził diecezjanom złożenie deklaracji „przychylający się do niemieckości”, sam zadeklarował się jako Polak, za co musiał opuścić Górny Śląsk. Rozwinął akcję pomocy charytatywnej, która polegała na posyłaniu paczek do obozów koncentracyjnych. Był jedynym biskupem, który w czasie powstania warszawskiego służył duszpasterską pomocą walczącym. Po wojnie, pomimo częściowego paraliżu, nie zaprzestał działań. Już w 1952 roku podpisał rozporządzenie mające na celu powrót nauki religii do szkół. Skutkiem tego było wydalenie go z diecezji. Zamieszkał w Lipnicy, ale na Śląsk powrócił podczas odwilży październikowej, w 1956 roku. Zmarł w 1967 r. i został pochowany w krypcie katedry katowickiej.

Uczniowie, aby przygotować projekt odwiedzili miejsca związane z działalnością bpa Stanisława Adamskiego oraz przeprowadzili o nim lekcję w gimnazjum, do którego uczęszczali.

Jeżeli zadanie rekrutacyjne zostanie odpowiednio wysoko ocenione, Zosia i Michał będą reprezentowali 1 czerwca 2019 roku w Warszawie województwo śląskie podczas obrad XXV Sejmu Dzieci i Młodzieży. Życzymy im powodzenia.

IP