Szkoła Podstawowa nr 1 świętowała jubileusz 45-lecia działalności pedagogicznej w mieście. Nie tylko wiek szkoły był okazją dla uczniów i nauczycieli do świętowania, ale także nadanie nowego imienia placówce, której od teraz patronuje wyjątkowa kobieta. Patronką „jedynki” została, w wyniku szkolnego głosowania, Maria Skłodowska–Curie.

Uroczystości w szkole poprzedziła msza w kościele pw. NSPJ, która odprawił proboszcz, ks. Krzysztof Kasza. Uczestniczyli w niej nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Po mszy dalsze uroczystości jubileuszowe odbyły się już na terenie szkoły, tam przygotowano akademię jubileuszową, gości powitała przed budynkiem orkiestra dęta KWK Mysłowice – Wesoła pod dyrekcją Mirosława Kaszuby i dyrektorka szkoły Eleonora Janowska.

– Jubileusz to ważna chwila, to czas zadumy, wspomnień przyjaźni dawnych lat. W dniu urodzin szkoły otrzymujemy też nowego patrona – mówiła dyrektor Janowska. – Będzie nam patronować wyjątkowa kobieta, wyjątkowy naukowiec, która całe życie dążyła do celu i cel osiągnęła. Chcemy, żeby nasi uczniowie brali z niej przykład. To osoba wybitna, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla – z fizyki i chemii. Zaangażowana społecznie w budowanie lepszego zaplecza pedagogicznego, medycznego i naukowego.

W przygotowanym programie artystycznym uczniowie przypomnieli historię 45 lat z życia szkoły i w krótkim zarysie życie i działalność naukową Marii Skłodowskiej-Curie.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło posła na sejm Wojciecha Króla, prezydenta Dariusza Wojtowicza, przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Papaja, naczelnika wydziału edukacji Macieja Lisaka–Zbrońskiego, radnych rady miasta, przedstawicieli rady rodziców i rady dzielnicy, dyrektorów placówek oświaty i kultury naszego miasta, a także byłych dyrektorów i nauczycieli.

Na zakończenie uroczystości na szkolnym korytarzu odsłonięty został portret patronki szkoły, dokonali tego prezydent Dariusz Wojtowicz i przewodniczący Rady Miasta Mysłowice Tomasz Papaj, który jest absolwentem tej szkoły.

Jak urodziny to nie mogło zabraknąć na nich ogromnego urodzinowego tortu, którym poczęstowano wszystkich obecnych.

Decyzję o nadaniu SP1 nowego imienia podjęła we wrześniu br. roku rada miasta, w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych itd. Poprzednio szkoła nosiła imię Heleny i Ignacego Fików.